Weer geopend vanaf april 2023

 

 

Privacybeleid

Veiligheid en privacy staan hoog in het vaandel

 

Privacybeleid van WV de Pettelaer

We adviseren om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor eigen administratie


Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die WV de Pettelaer (hierna: “WVP” ) verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere derden die binnen de doelomschrijving van WVP persoonsgegevens aan WVP aan hebben geleverd.

Indien je lid wordt van WVP, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan WVP verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke


De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Watersportvereniging de Pettelaer
Zuiderstrandweg 1
5216 HH ’s-Hertogenbosch
Telefoonnummer 073-6147884
KvK 40217776
Postadres: WV de Pettelaer, Postbus 5015, 5201 GA, ´s-Hertogenbosch

 

De functionaris leden-/donateurbeheer is bereikbaar via siraterces.[antispam].@wvdepettelaer.nl of telefoonnummer 073-6147884.

2. Welke gegevens verwerkt WVP en voor welk doel?


 1. In het kader van je lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
  - de voor- en achternaam, de geboortedatum, de geboorteplaats, het geslacht;
  - de adresgegevens;
  - het telefoonnummer, je e-mailadres, je bankrekeningnummer

 2. WVP verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
  - je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het
  lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, het aan- en afmelden ten behoeve van het
  verkrijgen van certificeringen van derden-instanties, voor de verstrekking van de door jou
  aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie of verzoeken,
  - je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van
  uitnodigingen en/of mededelingen over activiteiten en/of diensten van WVP;
  - je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen, afgenomen diensten en dergelijke af te wikkelen;

 3. Je naam en telefoonnummer kunnen tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst met WVP worden gebruikt je te vragen naar je ervaringen met WVP en je te informeren over ontwikkelingen binnen WVP.

 4. Je naam, telefoonnummer en emailadres worden bewaard tot uiterlijk 4 jaar na afloop van de overeenkomst en worden uitsluitend gebruikt om je te informeren over de lustrumactiviteiten van WV de Pettelaer.

 

E-mail berichtgeving (opt-out)
WVP gebruikt je naam en e-mailadres om je op gezette tijden te informeren via de e-mailnieuwsbrief over activiteiten, diensten en andere informatie over en van WVP. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen


WVP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap en tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers


 1. Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WVP passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 2. Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt WVP gebruik van diensten van derden, de zogenaamde “bewerker”. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst gesloten.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten


 1. Via de ledenadministratie van WVP kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WVP zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst van het verzoek hierover informeren.

 2. Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je contact opnemen met de ledenadministratie.

 3. Indien je klachten hebt over de wijze waarop WVP je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

 4. Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via siraterces.[antispam].@wvdepettelaer.nl.

6. Beeldmateriaal


Een foto of film is niet standaard een bijzonder persoonsgegeven. Desalniettemin heeft WVP een beleid ter zake.

WVP maakt geregeld foto’s op haar evenementen. Soms worden ook filmpjes gemaakt. Dit beeldmateriaal kan worden gebruikt op de website of op de social media pagina’s van WVP (thans Facebook en Instagram) om leden maar ook derden bekend te maken met de clubactiviteiten. Het beeldmateriaal wordt in beginsel voor onbepaalde tijd opgeslagen in het beeldarchief. Niet op de website of social media gepubliceerd beeldmateriaal is in beginsel niet toegankelijk, tenzij er een speciale pagina aan geweid is waarvoor inloggen is vereist. WVP gaat ervan uit dat de leden en de deelnemers van de social media platforms ingestemd hebben met het gebruik van beeldmateriaal waarop zij zijn afgebeeld voor het doel zoals hierboven is omschreven. WVP heeft dit op haar website en op social media kenbaar gemaakt.

Uiteraard kan eenieder te allen tijde haar instemming intrekken of aangeven dat bepaald beeldmateriaal niet (langer) gepubliceerd mag worden. Dit kan via het secretariaat siraterces.[antispam].@wvdepettelaer.nl of retsambew.[antispam].@wvdepettelaer.nl.

Heb jij 'm al? De Cappie app!

Dé wvp app voor jouw dag

 
 
 

black google-play-badge 2
 

 

Download nu

De Cappie app

 

black

google-play-badge-2-kopie

 

 

 

Contact

WV de Pettelaer

 

Zuiderstrandweg 1
5216 HH 's-Hertogenbosch

Postbus 5015
5201 GA 's-Hertogenbosch
 
 

Contactpagina

 

Route


  

Watersportvereniging de Pettelaer ligt in beschermd natuurgebied de Bossche Broek. Daarom is het helaas niet mogelijk om zomaar met de auto naar de vereniging te komen. Er zijn parkeergelegenheden op loopafstand van de vereniging die toegankelijk zijn voor iedereen. Leden met een polderpas kunnen de vereniging altijd met de auto bezoeken. 
 

Route & Parkeren

 

Heb je een vraag?

 073 61 47 884


We zijn telefonisch bereikbaar tijdens onze aangegeven openingstijden. Buiten openingstijden kun je per mail contact opnemen.

Openingstijden

 

Contact

WV de Pettelaer 

Zuiderstrandweg 1
5216 HH 's-Hertogenbosch

Postbus 5015
5201 GA 's-Hertogenbosch
 

Contactpagina

 

Route   

Watersportvereniging de Pettelaer ligt in beschermd natuurgebied de Bossche Broek. Daarom is het helaas niet mogelijk om zomaar met de auto naar de vereniging te komen. Er zijn parkeergelegenheden op loopafstand van de vereniging die toegankelijk zijn voor iedereen. Leden met een polderpas kunnen de vereniging altijd met de auto bezoeken. 
 

Route & Parkeren

 

Heb je een vraag?

 073 61 47 884


We zijn telefonisch bereikbaar tijdens
onze openingstijden. Buiten
openingstijden kun je per mail
contact opnemen.

Openingstijden

Onze partners in kwaliteit

 
 
 
 
 
logo-2022-alt

 
Verenigingsregels           Privacybeleid        Wijzigingen voorbehouden           ©Watersportvereniging de Pettelaer 2023

logo-2022-alt

Verenigingsregels
 
Privacybeleid
 
Wijzigingen voorbehouden
  
©Watersportvereniging de Pettelaer 2023